Meddelande 6/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

MEDDELANDE nr 6/2016-2017

Datum

 

2017-08-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

 


Meddelande angående Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

 

Regeringen har i sitt handlingsprogram fastställt att en energi- och klimatstrategi ska utarbetas. Den övergripande målsättningen i strategin är att minska fossilbränsleberoendet samt att medverka till att bekämpa klimatförändringarna. För att fastställa förutsättningarna har en omvärlds- och nulägesanalys genomförts. I strategin finns även målsättningar och åtgärdförslag för att konkretisera arbetet till 2030.

 

 

 

Mariehamn den 22 augusti 2017

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Vice lantråd

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Bilaga: Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 (pdf)