Redogörelse 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

Landskapsregeringens logo med Ålands vapen med hjorten och texten Ålands landskapsregering.                             


Dokumentnamn

REDOGÖRELSE nr RS 1/2023-2024

Datum

21.12.2023


 

Till Ålands lagting

 

 

REDOGÖRELSE ENLIGT 26 § LAGTINGSORDNING FÖR ÅLAND OM MINISTRARNAS BINDNINGAR

 

Enligt 26 § lagtingsordningen för Åland får en medlem av landskapsregeringen inte sköta en offentlig tjänst eller sådant annat uppdrag som kan inverka menligt på uppdraget som medlem i landskapsregeringen eller som kan äventyra förtroendet för lantrådets eller ministerns verksamhet.

 

Lantrådet och varje minister ska därför enligt nämnda lagrum utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksamhet, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och andra bindningar vid sidan av lantrådets eller ministerns tjänsteåligganden.             

 

Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen följande redogörelse över respektive lantråds och ministers bindningar.

 

Namn:  KATRIN SJÖGREN

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i åländska företag

         - Ålandsbanken A aktier 112 st

         - Ålandsbanken B aktier 77 st

         - Vindkraftsandel Ålands Vindenergi Andelslag (ÅVA)

 

3.      Förtroendeuppdrag

         - Partiordförande för Liberalerna på Åland rf

         - Ledamot i stadsfullmäktige

 

4.      Revisionsuppdrag

-    

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

- Hus och huslån tillsammans med partner, (egen andel av lån ca 25 000 euro)

         - Fritidsfastighet

 

6.      Övriga bindningar

          -

_______________________________________________________________________

 

Namn:  ANNIKA HAMBRUDD

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i åländska företag

-   Rederiaktiebolaget Eckerö, aktier 148 st

-   Viking Line Ab, aktier 16 st

-   Ålandsbanken B, aktier 11 st

-   Stallhagen ab aktier, 13 st

 

3.      Förtroendeuppdrag

         - Ledamot i Jomala kommunfullmäktige

         - Ledamot i Ålands Telefonandelslags förvaltningsråd

         - Vice ordförande i Jomala kyrkofullmäktige

         - Vice ordförande för Åländsk Center rf

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

- Hus och huslån tillsammans med partner, (egen andel av lån 42 000 euro).

         - Delägare i dödsbo

 

 

6.      Övriga bindningar

         -

 

 

 

Namn:  CAMILLA GUNELL

 

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i åländska företag

         -

        

3.      Förtroendeuppdrag

         - Ledamot i stadsfullmäktige

         - Ordförande Ålands Socialdemokrater

         - Styrelseordförande Ålands Vatten fram till bolagsstämman

         - Medlem i koncernkommittén, Mariehamn tills ny medlem utses

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

-   Fritidsfastighet och 1/3 ägare Jussas 5:6 Lappo

-   Gemensamt hus och huslån tillsammans med parter, (egen andel av lån

    63 000 euro).

 

 

6.      Övriga bindningar

         -

 

 

 

Namn:  JESPER JOSEFSSON

 

1.      Näringsverksamhet

         - VD för Blissmo Ab

         - VD för Yepp Agency Ab (vilande)

         - VD och styrelseledamot för Bolecta Ab

         - Enskild firma Ålandsrabatten

 

2.      Ägande i åländska företag

         - Blissmo Ab (100% ägare)

         - Yepp Agency Ab (100% ägare)

         - Bolecta Ab (25% ägare)

 

3.      Förtroendeuppdrag

         - Ordförande för direktionen vid Ålands folkhögskola
- Ledamot i Finlands svenska folkting
- Ersättare i Finlands svenska folkting styrelse

         - 2:a vice ordförande Åländsk Center

         - Ersättare i Europeiska regionkommittén

        

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         -  Fastighet (tomt) i Finström

         - Hus och huslån tillsammans med partner, (egen andel av lån 102 000 euro)

 

6.      Övriga bindningar

         -

 

 

 

 Namn:  MATS PERÄMAA

 

1.      Näringsverksamhet

         - Bakland Ab vd (ingen aktiv verksamhet fr.o.m. december 2023) 

         - Glada Laxen Ab, styrelseordförande

 

         Har meddelat styrelserna i nedanstående företag att jag avgått:

 

o   Öppet Åland Ab, styrelseledamot

o   Axekonomi Ab, styrelseordförande

o   Nya Åland Ab, styrelseordförande

o   Nordic Trout Ab, styrelseledamot

o   Ab Mathias Eriksson, styrelseledamot

o   Mariehamns Parti Ab, styrelseledamot

o   Ab Bryggeri Bock (Amalia), styrelseledamot

o   Mariehamns Energi Ab, vice styrelseordf.

o   Mariehamns bioenergi Ab, styrelseledamot

 

 

2.      Ägande i åländska företag

         - Bakland Ab 100 %

         - Öppet Åland Ab 20 %

         - Axekonomi Ab 50 %

         - Glada Laxen Ab 10 aktier

         - Bryggeri Ab Bock (Amalia) 30 aktier

 

3.      Förtroendeuppdrag

          - Fullmäktigeordförande i Kumlinge fram till mandatperiodens slut 31.12.2023

 

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

        

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         - Hus och huslån tillsammans med partner, (egen andel av lån ca 28 000 euro)

         - Fastighet (hus) i skärgården

         - Ö med fritidshus i skärgården, lån ca 35.000 euro

 

6.      Övriga bindningar

         -

        

 

 

Namn:  ARSIM ZEKAJ   

 

1.      Näringsverksamhet

         - Firma Aktiv Konsult (under avveckling, nedläggningsanmälan gjord)

         - Ordförande, BAB Falken Ab

         - Styrelseledamot, Beshi Dental Ab

         - Ersättare i styrelsen, S-Z Dental Ab

 

2.      Ägande i åländska företag

         - Beshi Dental Ab, 50 %

 

3.      Förtroendeuppdrag

         - Medlem av Jomala kommunfullmäktige från 1 januari 2024

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         - Ägarbostad och tomt, utomlands                                                     

         - Aktielägenhet och bostadslån tillsammans med partner, (egen andel av lån

            ca 175 000 euro)

        

 

6.      Övriga bindningar

         -

 

____________________________________________________________

 

 

Namn:  INGRID ZETTERMAN                                

 

1.      Näringsverksamhet

         - Burkar & bin AB

 

2.      Ägande i åländska företag

         - 50 % Burkar & bin AB

         - Rederiaktiebolaget Eckerö aktier 16 st

             

3.      Förtroendeuppdrag

         - Ledamot i Mariehamns stadsfullmäktige

         - Ordförande i Mariehamns stads koncernkommitté (tills annan utses)

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         - Hus och huslån tillsammans med partner, (egen andel av lån ca 85 000 euro)

         - Fritidsfastighet (50%)

         - Aktier i Burkar & bin AB

        

 

6.      Övriga bindningar

        

         I samma hushåll finns ägande i de åländska bolagen:

o   IT-bolaget Ab

o   Redo ekonomilösningar Ab

o   Burkar & bin AB

o   Björn Idé AB

        

          

        

 

____________________________________________________________

 

 

Mariehamn den  21 december 2023

 

 

 

Lantråd                                      Katrin Sjögren

 

 

 

Vicelantråd                                Annika Hambrudd