Redogörelse 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

regeringen_svartvit

REDOGÖRELSE nr 3/2015-2016

Datum

 

2016-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


REDOGÖRELSE ÖVER ÅRSREDOVISNING PER 31.12.2015

 

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2015 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2015 till lagtinget såsom redogörelse nr 3/2015-2016 i enlighet med § 19a LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning.

 

Mariehamn den 13 maj 2016

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

 

Bilaga Årsredovisning 2015.pdf