Regeringens proposition 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Ikraftträdande av avtalet om ändringar av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige

 

Klicka på republikens presidents framställning för att läsa texten.