Regeringens proposition 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

SKRIVELSE

 

Datum

 

 

2003-25-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents skrivelse till Ålands lagting med anledning av riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen på Åland

 

 

Ÿ      Republikens presidents skrivelse

Ÿ      Regeringens skrivelse RSV 246/2002 i PDF-format.