Regeringens proposition 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 10/2001-2002

 

Datum

 

 

2002-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 18/2002 i HTML-format.

Ÿ      Regeringens proposition RP 18/2002 i PDF-format.