Regeringens proposition 11/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 11/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-02-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 355/2014 i PDF-format

 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)