Regeringens proposition 2/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2001-2002

 

Datum

 

 

2002-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av den reviderade Europeiska sociala stadgan och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan samt till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll

 

Klicka på republikens presidents framställning för att läsa texten.

Regeringens proposition RP 229/2001 i HTML-format.

Regeringens proposition RP 229/2001 i PDF-format.