Regeringens proposition 4/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 4/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internatio­nell vägtrafik samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 85/2015 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)