Regeringens proposition 8/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 8/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 17/2015 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)