Skriftlig fråga 1/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 1/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom

2013-12-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avgiftshöjning för tunga transporter

 

 

Landskapsregeringen fattade den 5 december 2013 beslut om avgifterna för lastbilar och fordonskombinationer på skärgårdsfärjorna. Höjningen är cirka 25 procent under lågsäsong och cirka 90 procent under högsäsong vilket är ett hårt slag mot skärgårdens näringsliv.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

Vilka regionalpolitiska överväganden och analyser av hur höjningen påverkar skärgårdsföretagen gjorde landskapsregeringen inför avgiftsbeslutet?

 

 

Mariehamn den 18 december 2013

 

 

 

 

 

 

Torsten Sundblom