Skriftlig fråga 11/2016-2017

Tillhör ärendet: Marknadsföringen av Åland
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 11/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2017-03-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Marknadsföringen av Åland

 

 

Landskapet Ålands marknadsföringsorganisation Visit Åland riskerar att hamna på ekonomiskt obestånd vilket äventyrar den för hela Åland oerhört viktiga destinationsmarknadsföringen. Privata företag har gjort betydande insatser, utöver sina medlemsåtaganden, för att säkra den framtida verksamheten för Visit Åland som till sjuttio procent finansieras av Ålands landskapsregering.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att säkra den framtida åländska destinationsmarknadsföring som sköts av Visit Åland?

 

 

Mariehamn den 27 mars 2017

 

 

Jörgen Pettersson