Skriftlig fråga 13/2022-2023

Tillhör ärendet: Civil beredskap
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  13/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2023-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Civil beredskap

 

 

Olycksutredningscentralen har utrett ambulanshelikopterolyckan som inträffade i februari 2022. Utredningen är både detaljerad och professionell. Dessvärre identifieras graverande luckor och risker i vår beredskap.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen förbättra, utveckla samt minimera risker i den civila beredskapen?

 

 

Mariehamn den 6 mars 2023

 

 

Katrin Sjögren