Skriftlig fråga 15/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 15/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström

2023-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Trampa vatten i fiskodlingsfrågan

 

 

Havs- och vattenfrågor engagerar ålänningarna allra mest av miljöfrågorna enligt ÅSUB. Största delen av de direkta åländska näringsutsläppen kommer fortfarande från fiskodlingen, och under 2024 ska 10 av deras tillstånd förnyas. Blir det ingen ny vattenlag, blir det heller inga nya begränsningskrav fram till 2030, då allt vatten ska ha god kvalitet enligt Ålands mål.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur säkerställer landskapsregeringen att fiskodlingen gör tillräckliga utsläppsminskningar så att vattenmålet för 2030 uppnås?

 

 

Mariehamn den 23 mars 2023

 

 

Simon Holmström