Skriftlig fråga 16/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 16/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2023-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fler åländska platser vid Röda korsets internationella skola UWC

 

 

Den svenska regeringen har skurit ner anslagen till SIDA och därmed också sin andel av finansieringen av Röda korsets internationella skola i Norge, UWC. Skolan är ett samnordiskt projekt med finansiering från alla nordiska länder, och inom skolan är man nu rädd att fler länder minskar sina stöd. Åland har genom åren skickat 1 - 2 studeranden till skolan årligen till stor nytta för många åländska studerande som fått en högklassig internationell utbildning.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Kan landskapet genom Paf-medel öka Ålands platsantal vid United World College för att ge fler åländska studenter möjlighet att studera där och samtidigt bidra till finansieringen av skolan?

 

Mariehamn den 23 mars 2023

 

 

Camilla Gunell