Skriftlig fråga 17/2022-2023

Tillhör ärendet: Implementeringen av NIS2
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 17/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2023-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Implementeringen av NIS2

 

 

Cybersäkerhetsdirektivet NIS2 ställer nya krav på cybersäkerhetsnivån för samhällskritiska verksamheter. Tillämpningsområdet fördjupas i vissa fall, och breddas till fler aktörer och sektorer. Kommunikationsministeriet startade den 2 januari 2023 ett nationellt genomförandeprojekt för att införliva förpliktelserna enligt det nya direktivet i den nationella lagstiftningen.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur arbetar landskapsregeringen med att införliva NIS2-direktivet och vilket informationsansvar ser landskapsregeringen att man har i förhållande till andra parter, allra särskilt till de som inte omfattades av NIS-direktivet?

 

 

 

 

Mariehamn den 24 mars 2023

 

 

 

Ingrid Zetterman