Skriftlig fråga 23/2022-2023

Tillhör ärendet: Var är Ålands barnstrategi
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 23/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2023-06-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Var är Ålands barnstrategi

 

 

I alla tre årsbudgeterna från och med 2021 har Landskapsregeringen uttryckt en avsikt att presentera en barnstrategi för Åland som ska genomsyra alla politikområden och verksamheter där barn berörs och att Åland även ska vara en föregångare i sammanhanget. I årsbudgeten för 2023 är det avsatt 10.000 euro för ändamålet. Finland implementerade sin barnstrategi 2021.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför har landskapsregeringen ännu inte presenterat en barnstrategi för Åland?

 

 

 

 

Mariehamn den 2 juni 2023

 

 

 

 

 

Simon Påvals