Skriftlig fråga 3/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr   03 /2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Andreas Kanborg

2024-02-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förbättra vardagen för närståendevårdare

 

 

Situationen för de personer som ger sina anhöriga närståendevård på Åland är utan tvivel mycket ansträngande.

Möjligheterna till att få avlastning är mycket begränsade och ersättningen är mycket låg. Vi nås varje vecka av information om hur svår och ohållbar situationen i många fall är. Därmed är åtgärder viktiga att få på plats i rask ordning.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilket vis avser regeringen Sjögren att förbättra vardagen för närståendevårdare och vilken är tidsramen för att genomföra eventuella åtgärder?

 

 

Mariehamn den 12 februari 2024

 

 

Andreas Kanborg