Skriftlig fråga 31/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 31/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-10-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hur ser landskapsregeringens handlingsplan ut gällande skattegränsproblematiken?

 

 

Landskapsregeringen förefaller blivit överraskad över att implementeringen av tullkodexens olika delar fortsätter enligt förutbestämd tidsplan. Arbetsgrupper i all ära, men skattegränsutmaningen kräver ett fokuserat handlingskraftigt politiskt arbete till stor del utanför Ålands gränser samt via dedikerade nyckelpersoner som med stort mandat kan driva frågan lösningsorienterat. Skattegränsproblematiken har blivit en grå vardag för våra företag som ytterligare riskerar fördyra och försämra verksamhetsförutsättningarna i takt med tullkodexens fortsatta implementering.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur ser landskapsregeringens handlingsplan och strategier ut för att minimera de negativa effekterna skattegränsen medför våra företag?

 

 

Mariehamn den 10 oktober 2022

 

 

John Holmberg