Skriftlig fråga 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 3/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson

2016-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Den finska hälso- och sjukvårdsreformen

 

Den föreslagna hälso- och sjukvårdsreformen i Finland riskerar att slå hårt mot Åland och ett enigt lagting omfattade därför vid behandlingen av den självstyrelsepolitiska redogörelsen följande: ”Ålands ställning som självstyrt område måste därför enligt nämndens mening ovillkorligen beaktas i den fortsatta beredningen av reformerna i Finland så att Ålands konstitutionella, ekonomiska eller förvaltningsmässiga inflytande inte minskar på grund av reform som inte är avsedd att beröra Åland.”

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vad gör regeringen för att garantera att Ålands status tryggas i samband med hälso- och sjukvårdsreformen i Finland?

 

 

Mariehamn den 21 september 2016

 

 

Axel Jonsson

Brage Eklund