Skriftlig fråga 6/2015-2016

Tillhör ärendet: Drogsituationen på Åland
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 6/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Nordlund

2016-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Drogsituationen på Åland

 

 

Under våren och sommaren har antalet beslag av narkotika ökat kraftigt på Åland, vilket uppmärksammats stort i offentligheten. Trots det är det nu ett halvt år sedan landskapets politiskt tillsatta referensgrupp mot risk- och missbruk möttes och uppdaterades om läget.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit och hur ser den framtida strategin i kampen mot narkotika ut?

 

 

Mariehamn den 21 september 2016

 

 

Roger Nordlund