Skriftlig fråga 8/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 8/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Byggsektorn på väg in i lågkonjunktur

 

 

Den åländska byggbranschen är på väg in i lågkonjunktur, vilket snabbt kommer ge negativa effekter för underentreprenörer inom VVS-, el och en mängd andra företag. Landskapsregeringen bör ha en god bild av det totala offentliga byggandet som är i ett planeringsskede, tillika kring Fastighetsverkets planerade underhåll av landskapets fastigheter. Att påskynda och tidigarelägga offentliga bygg- och underhållsprojekt skulle ge positiv stimulans till den åländska byggsektorn.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilken förmåga och ambitionsnivå har landskapsregeringen att stimulera den åländska byggsektorn genom att tidigarelägga planerade projekt?

 

 

Mariehamn den 17 januari 2023

 

 

John Holmberg