Skriftlig fråga 9/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 9/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2023-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillsyn av hemskolningen på Sottunga

 

 

I lilla Sottunga kommun bor ett påfallande stort antal barn som hemskolas. Av rapporteringen i media att döma råder en stor oklarhet i om tillsynen i kommunen kan ordnas på ett tryggt och sakligt sätt. När det gäller tillsynen av barns välmående och skolgång kan det inte finnas sådana oklarheter.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen garantera att tillsynen av de hemskolade barnen på Sottunga sköts på ett tillfredsställande och tryggt sätt?

 

 

Mariehamn den 18 januari 2023

 

 

Nina Fellman