Social- och miljöutskottets betänkande 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Införande av eurobelopp i 4 § blankettlagen om utkomststöd

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 1/2001-2002

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att 4 § blankettlagen om utkomststöd ändras så att de nu gällande markbeloppen omvandlas till euro och cent.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till motiveringarna i landskapsstyrelsens framställning konstaterar utskottet att lagförslaget kan antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 november 2001 remitterat framställningen till social- och miljöutskottet.

 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Ulf Andersson, ledamöterna Raija-Liisa Eklöw och Sune Mattsson samt ersättaren Harriet Lindeman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 november 2001

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson