Social- och miljöutskottets betänkande 10/2011-2012

Tillhör ärendet: Geologisk lagring av koldioxid
Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2012-09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Geologisk lagring av koldioxid

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 24/2011-2012

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av landskapslagen om avskiljning och lagring av koldioxid. Lagen innebär att det i landskapslagstiftningen intas bestämmelser om bl.a. förbud mot lagring av koldioxid geologiskt, förpliktelser som gäller koldioxidavskiljning, tillträde till annans transportnät, myndighetsuppgifter, vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande samt överklagande och straff. Landskapsregeringen föreslår även att lagtinget antar förslagen till följdändringar i tillståndsbestämmelserna i miljöskyddslagen för landskapet Åland.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas oförändrade.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen och miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen oförändrade.

 

 

 

Mariehamn den 6 september 2012

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson