Social- och miljöutskottets betänkande 10/2017-2018

Tillhör ärendet: Lagstiftning om biodrivmedel
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2017-2018

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Lagstiftning om biodrivmedel

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Ny blankettlagstiftning föreslås för att genomföra ny EU-lagstiftning om beräkningsmetoder och rapporteringskrav enligt bränslekvalitetsdirektivet. Den nya EU-lagstiftningen är dels ett tilläggsdirektiv till bränslekvalitetsdirektivet, direktiv (EU) 2015/652, dels direktiv (EU) 2015/1513, det s.k. ILUC-direktivet som ändrar bränslekvalitetsdirektivet och RES-direktivet. Direktiv (EU) 2015/652 skulle ha varit implementerat i lagstiftningen senast den 21 april 2017 och då detta inte skett har kommissionen i ett motiverat yttrande uppmanat Finland att inom två månader från den 9 mars 2018 vidta de åtgärder som är nödvändiga för att införliva direktivet i den nationella lagstiftningen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har inte några invändningar mot lagförslagen och föreslår att lagförslagen antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2018 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, byråchefen Helena Blomqvist, lagberedaren Patrik Lönngren och miljöingenjören Mia Westman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.

 

    

Mariehamn den 22 maj 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand