Social- och miljöutskottets betänkande 11/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2019-2020

 

Datum

 

Social-och miljöutskottet

2020-09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 38/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tillägg görs i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården så att tillfälligt anställda personer som verkar i yrken där legitimering som socialarbetare eller socionom YH krävs antecknas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården för det fall att de i sin yrkesutövning blir föremål för tillsynsåtgärder. I övrigt föreslås ändringar av teknisk natur. En överenskommelseförordning om att yrkesutbildade personer inom socialvården verksamma på Åland ska ingå i Finlands register över yrkesutbildade personer inom socialvården, Suosikki, samt att registret ska upprätthållas av Tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården (Valvira) har ingåtts.

     Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt. Landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft den 1 januari 2021. Enligt sistnämnda lag ska centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården tillhandahållas på Åland senast den 1 augusti 2021.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 september 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson och juristen Salome Saar.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

    

 

 

Mariehamn den 22 september 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand