Social- och miljöutskottets betänkande 15/2014-2015

Tillhör ärendet: Medborgarinitiativ
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2014-2015

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- miljöutskottets betänkande

Förbud mot plastkassar

·       Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Medborgarinitiativets förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Medborgarinitiativets förslag

 

I enlighet med lagtingsordningens 29 § samt arbetsordningens 29 § lämnades skriftligen den 20 augusti 2015 ett medborgarinitiativ (2/2014-2015) till lagtinget. Medborgarinitiativet vars namn är ”Förbud mot plastkassar” syftar till att lagstiftningsåtgärder ska vidtas för att plastkassar och plastpåsar vilka överlåts i minuthandeln ska förbjudas.

 

Förbud mot plastkassar

Undertecknade ombud samt viceombud har idag skriftligen lämnat in ett medborgarinitiativ till lagtingets kansli i enlighet med lagtingsordningens 29 § samt arbetsordningens 29 §. Vi försäkrar att initiativet undertecknats av minst 1.000 personer som enligt valregistermyndighetens rösträttsregister var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet samt i övrigt uppfyller de lagstadgade kraven på medborgarinitiativ.

 

Motivering

Vi anser att plastkassar och plastpåsar är en helt onödig produkt. Plastkassar kan ersättas med permanenta kassar, till exempel av tyg och plastpåsar med papperspåsar. Plastkassarna och plastpåsarna leder till ett svårt och skadligt avfallsproblem och till enorm nerskräpning. Det är en ekologisk katastrof, särskilt i den marina miljön. Det kväver fiskar, dränker vattendäggdjur, förgiftar människor och djur samt ödelägger marina ekosystem.

 

Med anledning av det ovan anförda och med stöd av lagtingsordningens 29 § föreslår vi undertecknade

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta lagstiftningsåtgärder för att plastkassar och platspåsar för engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln ska förbjudas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten att vidta lagstiftningsåtgärder för att plastkassar och plastpåsar för engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln ska förbjudas. 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att frågan behöver utredas innan lagstiftningsåtgärder kan vidtas. Utskottet tar därför inte i det här skedet ställning till ett förbud, utan föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten att vidta lagstiftningsåtgärder.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2015 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten att vidta lagstiftningsåtgärder för att plastkassar och plastpåsar för engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln ska förbjudas

__________________

 

 

Mariehamn den 8 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand