Social- och miljöutskottets betänkande 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2020-2021

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ändringar av teknisk natur görs beträffande reglering av behörighetsvillkor i landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda och i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

På Åland har lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987) och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 519/1977) antagits som blankettlagar, vilket innebär att de ålderdomliga begreppen handikappad och utvecklingsstörd fortsättningsvis används i lagtextsammanhang. Utskottet ser fram emot den planerade sammanslagningen av handikappservicelagen och specialomsorgslagen till en lag om särskild service för personer med funktionsnedsättning och användningen av ett modernare språkbruk.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, föreståndaren Camilla Andersson från Kommunernas socialtjänst k.f., verksamhetsledaren Susanne Broman från Ålands handikappförbund r.f., lagberedaren Alexandra Favorin, specialsakkunniga Gunilla Lindqvist och specialsakkunniga Cindi Portin.

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

    

 

Mariehamn den 8 december 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand