Social- och miljöutskottets betänkande 2/2001-2002

Tillhör ärendet: Ändring av renhållningslagen
Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av renhållningslagen

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 2/2001-2002

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om renhållning (3/1981) ändras. Förslaget innebär att försäljning och förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande alltid kommer att omfattas av anmälningsplikt när verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Vidare innebär förslaget att tillsynsmyndigheten regelbundet kommer att inspektera inrättningar och företag som ägnar sig åt avfallshantering.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i enlighet med landskapsstyrelsens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till motiveringarna i landskapsstyrelsens framställning konstaterar utskottet att lagförslaget kan antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 november 2001 remitterat framställningen till social- och miljöutskottet.

 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Sara Takamatsu.

 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Ulf Andersson, ledamöterna Raija-Liisa Eklöw och Sune Mattsson samt ersättaren Harriet Lindeman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 november 2001

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson