Social- och miljöutskottets betänkande 3/2018-2019

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ambulanstransporter i skärgården

·       Åtgärdsmotion nr 5/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I vtm. Veronica Thörnroos åtgärdsmotion föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående säkerställa att transporten av skadade och sjuka i skärgården sker på ett tryggt och adekvat sätt och i enlighet med gällande regelverk för prehospitala transporter.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att åtgärdsmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att transporterna av skadade och sjuka i skärgården till väntande helikopter, sjötransport eller ambulans sker på olika sätt i skärgårdskommunerna. Vissa kommuner har införskaffat ambulanser för transporterna medan andra använder andra till buds stående transportmedel som inte primärt är avsedda för sjuktranporter. Utskottet anser att skärgårdens invånare bör behandlas på ett likvärdigt sätt och delar motionärens åsikt att det är viktigt att transporterna kan ske på ett tryggt och adekvat sätt. Utskottet konstaterar att det i förslaget till budget för landskapet Åland 2019 under Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet anges att de prehospitala landtransporterna i skärgården ska ordnas och tryggas och föreslår därför att åtgärdsmotionen förkastas.   

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 april 2018 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, hälsovårdaren Lena Fransman i Brändö kommun, fullmäktigeledamoten i Brändö kommun Margaret Lundberg, avdelningschefen Bengt Michelsson, hälso- och sjukvårdsdirektören Jeanette Pajunen och vik. sjukskötaren Helena Johans i Sottunga kommun.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 5/2017-2018

__________________

 

 

Mariehamn den 10 december 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand