Social- och miljöutskottets betänkande 4/2018-2019

Tillhör ärendet: Utsläppstak
Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Utsläppstak

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd. Landskapsregeringen föreslår en ny paragraf om utsläppsminskningar som ska genomföra det nya direktivet om utsläppstak inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt med tanke på att direktivet förutsattes vara genomfört inom medlemsstaterna senast den 1 juli 2018.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 december 2018 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Sören Silverström och miljöingenjören Mia Westman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

    

 

Mariehamn den 11 december 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand