Social- och miljöutskottets betänkande 7/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2019-2020

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Teknisk ändring av familjevårdarlagen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en mindre teknisk ändring görs av landskapslagen om tillämpning på Åland av familjevårdarlagen. En bestämmelse på förordningsnivå gällande prövning av familjehems lämplighet förs in i blankettlagen om familjevård. Avsikten är att ändringen ska träda i kraft samtidigt med den nya landskapslagen om socialvård och tillhörande lagändringar den 1 januari 2021.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 2 juni 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand