Spörsmål 3/2001-2002

Tillhör ärendet: Skattegränsen
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 3/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2002-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Spörsmål om skattegränsen

 

 

Genom åren har liberalerna haft som ett av sina politiska huvudnummer att kritisera tidigare landskapsstyrelser för oförmågan att skapa en helt osynlig skattegräns. Åtskilliga är de företagare som ställt sin tilltro till denna möjlighet. Dessa löften om snabba resultat om liberalerna kommer till makten har också påverkat valresultaten till liberalernas fördel.

     Efter snart 10 månaders regerande med sittande landskapsstyrelse har inga som helst förenklingar, som inte var initierade av tidigare landskapsstyrelser, fåtts till stånd för att förenkla skattegränsbyråkratin, än mindre för att göra skattegränsen osynlig. Det enda som hänt är nya uttalanden om att frågan är svår och att det är flera parter inblandade. Detta har varit känt i många år.

     Sittande landskapsstyrelse har i sitt handlingsprogram lovat åtgärder som snabbt kan förenkla skattegränsbyråkratin. Den tidigare landskapsstyrelsen hade flera alternativa lösningar under arbete tillsammans med riksmyndighterna för att förenkla åländska företags export till övriga EU vad gäller användningen av SAD-dokument och ett särskilt VAT-nummer för Åland eller andra motsvarande lösningar. Detta arbete har inte på ett aktivt och initierat sätt följts upp av den nu sittande landskapsstyrelsen.

     Det som landskapsstyrelsen nu förordar, senast och officiellt i samband med regeringens åländska aftonskola i oktober 2001, är att skapa ett gemensamt skatteområde(!) med Finland, vilket direkt kunde riskera det åländska skatteundantaget, eller att Åland skulle överta lagstiftningen inom indirekt beskattning (mervärdesbeskattningen) och tull vilket i sig skulle resultera i tvenne beskattare och tvenne tullmyndigheter på vardera sidan av Skiftet, med alla nya problem detta skulle medföra för handeln med Finland.

    

Med hänvisning till ovanstående och enligt 48§ i lagtingsordningen efterfrågar vi:

 

När och på vilket sätt avser landskapsstyrelsen att uppvisa resultat vad gäller betydande förenklingar i skattegränsproblematiken för exporten till övriga EU och för handeln mellan Åland och riket?              

 

 

Mariehamn den 9 januari 2002

 

 

Jörgen Strand

 

 

Dennis Jansson

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson

 

 

Lasse Wiklöf

Barbro Sundback

 

 

Anne-Helena Sjöblom

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman

Gun-Marie Lindholm