Spörsmål 3/2018-2019

Tillhör ärendet: Upphandlingen av elhybridfärja
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 3/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2019-08-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upphandlingen av elhybridfärja

 

 

Landskapsregeringen har på enskild föredragning den 16 augusti 2019 beslutat upphandla en s.k. elhybridfärja för inledande av färjtrafik mellan Mellanholm i Föglö kommun och Svinö i Lumparlands kommun. Trafiken är avsedd att starta år 2022 och pågå under 15 år.

Upphandlingen ingår i ett tilltänkt kortruttsprojekt som även innefattar bro och väg mellan fasta Föglö och Gripö. Detta projekt är redan idag föremål för besvär riktade till Högsta förvaltningsdomstolen och därtill har drabbade markägare redan aviserat att de kommer att rikta besvär mot bl.a. de miljötillstånd som krävs för anläggande av hamnar och inrättande av ny farled.

Med beaktande av tidsåtgången för handläggningen av nämnda klagomål, är det osannolikt att de juridiska processerna är avklarade till år 2022. Därmed är risken överhängande för att landskapsregeringen erhåller en ny färja anpassad för en rutt vars infrastruktur fortfarande saknas.

Trots ovanstående faktum har landskapsregeringen enbart försäkrat sig om att den s.k. ångerrätten i entreprenörsavtalet är kopplad till huruvida Högsta förvaltningsdomstolen inte fattat ett beslut gällande besvären mot vägplanerna på västra Föglö senast den 1 november 2019.

Därmed kan sittande landskapsregeringen, såsom s.k. expeditionsministär, välja att låta upphandlingen fortskrida oavsett utgången av lagtingsvalet den 20 oktober och det kommande lagtingets syn på projektets ekonomiska och naturmässiga hållbarhet.

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Vilken beredskap har landskapsregeringen att omförhandla den påbörjade upphandlingen av elhybridfärja med hänvisning till de ovan anförda omständigheterna?

 

 

Mariehamn den 30 augusti 2019

 

 

Harry Jansson

 

 

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Roger Nordlund

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Lars Häggblom

 

 

Stephan Toivonen