Spörsmål 4/2001-2002

Tillhör ärendet: Lagberedningsplaneringen
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 4/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2002-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

Spörsmål om lagberedningsplaneringen

 

Den 23 april 2001 (en månad efter att nuvarande landskapsstyrelse tillträdde) ställdes i lagtinget en enkel fråga om landskapsstyrelsens lagberedningsplanering för främst år 2001. I frågan uttalades lagtingets rimliga behov av tidsplanering för sitt arbete och en uppräkning av 13 aktuella lagar för beredning gjordes.

     I det förberedda svar som landskapsstyrelsen gav lovades att det under år 2001 avsågs att följande lagstiftningspaket skulle kunna lämnas till lagtinget: Arbetsmarknadslagarna, samfundsskattelagen, plan- och bygglagen, barnomsorgslagen, lag om klienters rättigheter, nya lagar om landskapsandelarna och personregisterlagstiftningen.

     Av dessa för år 2001 utlovade paket har endast samfundsskattelagen och plan- och bygglagen avgivits (varav den sistnämnda redan hann lämnas av den förra LS).

     Senare under besvarandet av den enkla frågan kompletterade landskapsstyrelsen listan med i tiden nära liggande lagstiftning: Lantbrukslagen, lag om sjösäkerhetscentrum, yrkeshögskolelagen, polislagen, körkortslagen, lag om offentliga nöjestillställningar, lag om jordförvärv, veterinärvårdslagen, näringsstödlagen, lag om offentlig upphandling.

     I debatten nämndes ytterligare: Offentlighetslagen, finansförvaltningslagen, arkivlagen, renhållningslagen och båtlagen.

     Av dessa 21 lagpaket har lagtinget tills dags dato erhållit tre.

     Inom ramen för regelverket för enkel fråga och bara en månad efter LS-tillträde är det svårt att redogöra för landskapsstyrelsens planerade lagstiftning. När nu snart ett år förflutit sedan landskapsstyrelsen tillträdde och lagtinget haft mycket litet lagstiftning sig förelagd under denna tid – annat än obetydliga Euro-omräkningar – är det skäl, inte minst för att möjliggöra en rimlig tidsplanering inom lagtinget och i dess utskott, att landskapsstyrelsen redogör för vilka mera betydande lagstiftningspaket som lagtinget kan förvänta sig under år 2002.

     Med hänvisning till ovanstående och enligt 48 § i lagtingsordningen ställer vi följande spörsmål till landskapsstyrelsen:

 

Vilka större lagframställningar avser landskapsstyrelsen att leverera till lagtinget för behandling under år 2002 och enligt vilken ungefärlig tidtabell sker dessa överlämnanden?

                     

Mariehamn den 16 januari 2002

 

 

Roger Jansson

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Dennis Jansson

 

 

Jörgen Strand

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman