Spörsmål 5/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 5/2001-2002

Vicetalman

Datum

 

Bert Häggblom

2002-01-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Spörsmål om beviljande av åländsk hembygdsrätt för återflyttare

 

 

Med tanke på Ålands framtid är det av största vikt att alla bortaålänningar och deras ättlingar återvänder till Åland. Lagtinget har många gånger i betänkanden och beslut anfört att bortaålänningarna är en viktig resurs för det åländska samhället.

     För ålänningar som bortflyttat från Åland har det varit svårt att förstå att de blir av med sin hembygdsrätt efter fem år. Tidigare landskapsstyrelser har alltid tillämpat den principen att återflyttade ålänningar omedelbart då de mantalsskriver sig på Åland vid ansökan skall beviljas hembygdsrätt. Nuvarande landskapsstyrelse under ledning av lantrådet Roger Nordlund upplyser återflyttare om att de får vänta upp till ett år förrän de återfår sin hembygdsrätt. Uppenbart är att en förändring skett från att hembygdsrätten tidigare beviljades omedelbart inom en månad från det ansökan ingavs.

 

Med hänvisning till det ovanstående och enligt 48 § i lagtingsordningen ställer vi följande spörsmål till landskapsstyrelsen:

 

Inom vilken tid kommer bortaålänningar som har innehaft åländsk hembygdsrätt att återfå sin hembygdsrätt när de återflyttar i framtiden?

 

 

Mariehamn den 21 januari 2002 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Lasse Wiklöf

Barbro Sundback

 

 

Anne-Helena Sjöblom

Roger Jansson

 

 

Harriet Lindeman

Jörgen Strand

 

 

Dennis Jansson