Spörsmål 5/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 5/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Harriet Lindeman m fl

2001-09-17

S0520002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tidsplanen för ett kongress- och kulturhus i Mariehamn

 

 

Åland står inför stora utmaningar. Osäkerheten inom sjöfarten gör att vi mer än någonsin måste bredda vårt näringsliv. Vi har länge talat om vikten av besöksnäringen. Turistsäsongen måste på olika sätt förlängas. Kongresser skulle utan jämförelse vara våra bästa säsongsförlängare. Utgående från det har planerna på ett KK hus varit under planering i flera år. Nu måste alla aktiviteter sättas in. Det finns ingen tid för paus i arbetet trots att det besvär om placeringen ännu inte behandlats i Ålands förvaltningsdomstol. Arbetet med driftsfrågan kan fortgå. Också planeringen av själva huset kan fortsätta. En eventuell flyttning av huskroppen ett tiotal meter norrut kan knappast förändra helheten i någon större utsträckning.

     Redan nu är landskapet för sent ute. Beträffande kongresser är planeringstiden mellan 2 – 5 år. I dagens läge är Åland i det närmaste en vit fläck på kongresskartan. Det har vi inte råd med. Utredningar som gjort visar att också kulturturismen ligger i tiden. Större kultursatsningar under lågsäsongen är också svårgenomförbara under rådande förhållanden. Synergieffekterna mellan kultur och kongresser har på annat håll visat sig vara rätt stora.

     I tilläggsbudgeten nämns KK huset, men ingen närmare tidsplan anges.

 

Med hänvisning till det ovanstående ställer vi med stöd av 48§ 1mom. i lagtingsordningen följande spörsmål till landskapsstyrelsen:

 

Vilken är tidsplanen för förverkligandet av ett KK hus i Mariehamn?

 

 

Mariehamn den 17 september 2001

 

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Jörgen Strand            

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson

 

 

Barbro Sundback

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Lasse Wiklöf