Spörsmål 6/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 6/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman                                                       

2002-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Arrende av Jan-Karlsgårdens värdshus

 

Undertecknade lagtingsledamöter har med förvåning tagit del av handlingarna gällande arrende av Jan-Karlsgårdens värdshus. Den 12 december 2001 beslöts att anta det lägsta anbudet av totalt sex inlämnade. Ett beslut som strider mot normal praxis och inte tillgodoser landskapets ekonomi.

     Det högsta inlämnade anbudet var 120.000 mk eller 20.000 euro per år och det antagna 12.000 mk eller 2.000 euro per år. Då kontraktstiden är 10 år är det betydande summor landskapets kassa går miste om.

     Då det i värdshuset investerats stora summor under senare tid förvånar beslutet ännu mer. Vi konstaterar också att de personer vilka godkändes som arrendetagare var de enda som inte hade erfarenhet av och utbildning i förplägnadsbranschen.

     Vi anser att detta förfarande ger felaktiga signaler till de ungdomar som studerat och avser att börja studera i branschen.

     Hänvisande till ovanstående får vi med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen till landskapsstyrelsen ställa följande spörsmål:

 

Vilka motiv ligger som grund för landskapsstyrelsens beslut 12.12.2001 att anta det lägsta anbudet vid arrenderingen av Jan-Karlsgårdens värdshus?

 

 

Mariehamn den 11 mars 2002

 

 

Ronald Boman

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman

Jörgen Strand