Spörsmål 7/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 7/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson

2002-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avskaffande av den svenska elnättariffen

 

 

Priset på elinköpen från Sverige (år 2001: 210 GWh eller 83,7% av Ålands behov) inkluderar ett påslag i form av gränstariff på drygt 2,2 penni/kWH eller cirka 21% av stamnätskostnaden (inköp, egen produktion och stam-elnät) på Åland. Detta tariffpåslag tillämpas inte på Sveriges export till Finland eller andra länder. Denna typ av prishöjande påslag drabbar inte den åländska exportnäringens konkurrenter i Finland och Sverige. Påslaget drabbade i fjol Ålands elkonsumenter med en totalkostnad om 4,7 miljoner mark.

     Då gränstariffen den 1 mars 1999 avskaffades i elhandeln mellan Sverige och Finland undantogs den åländska förbindelsen från beslutet eftersom vår egen åländska elmarknadslagstiftning vid den tidpunkten ännu inte var EU-anpassad (Sveriges näringsdepartement – minister Björn Rosengren - beslöt den 18 februari 1999 att Åland ”för närvarande” inte skall omfattas av exportregelverket).

     Per den 1 juli 1999 har vi lagstiftningen i EU-skick och skall därför betraktas som ett eget el-land på samma sätt som Finland. Detta har landskapsstyrelsen i brev meddelat Sveriges regering redan den 27 oktober 1999 och upprepat detta ställningstagande nu senast i brev per den 5 februari 2002. Däremellan har flera förhandlingar i frågan skett och en svensk elnätsutredning har genomförts på uppdrag av näringsdepartementet som en del av beredningen inför ett regeringsbeslut.

     Den nämnda utredningen bortser helt från att Åland har självstyrelse inom Finland och att elmarknadslagstiftningen är åländsk behörighet. Utredningen likställer på ett fullständigt felaktigt och okunnigt sätt självstyrda Åland och amtet Bornholm (som lyder under dansk lagstiftning i detta hänseende). I ett tilläggsprotokoll till utredningen har antecknats att Ålands landskapsstyrelse ”vid möte den 12 februari 2002 på näringsdepartementet framförde att de har förståelse för att förbindelsen till Åland i dagsläget inte fullt ut kan betraktas som utlandsförbindelse”!

     I en artikel i Nya Åland den 7 februari (2 dagar efter landskapsstyrelsens klara och tydliga brev till näringsdepartementet) säger LS-ledamot Runar Karlsson vid LS:s presskaffe att LS är beredd att nöja sig med hälften som prisreduktion. Landskapsstyrelsens nya ställningstagande innebär att LS övergivit kravet på att Åland skall betraktas som ett eget el-land.

 

Med hänvisning till ovanstående och enligt 48§ i lagtingsordningen efterfrågar vi

 

på vilket sätt avser landskapsstyrelsen säkerställa att den 0,38 cent (2,2 penni) per kWh som Ålands elkonsumenter orättvist belastas med via den svenska ”nättariffen för vissa utlandsförbindelser” skall fås bort?

 

 

 

Mariehamn den 18 mars 2002

 

 

Roger Jansson

Harriet Lindeman

 

 

Dennis Jansson

Jörgen Strand

 

 

Lasse Wiklöf

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Barbro Sundback