Stora utskottets betänkande 2/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2002-2003

 

Datum

 

Stora utskottet

2003-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 10/2002-2003

·      Finansutskottets betänkande nr 3/2002-2003

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har beslutat omfatta finansutskottets förslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 mars 2003 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört finanschefen Peter Carlsson, budgetplaneraren Robert Lindblom och förbundsdirektören Sigurd Lindvall.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Ulf Andersson, Ronald Boman (delvis), Raija-Liisa Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson och Ragnar Erlandsson samt ersättarna Mats Perämaa och Jörgen Strand.

     Ersättaren Strand har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i enlighet med finansutskottets förslag.

 

Utskottet föreslår vidare

att lagtinget uppmanar landskapsstyrelsen att senast den 1 augusti 2003 överlämna en ny lagframställning om landskapsandelar till lagtinget som kompenserar kommunerna för grundskolelärarnas pensionspremier till lägst 37 procent.

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 14 april 2003

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström


Reservation

 

Undertecknad omfattar inte stora utskottets majoritets beslut om att bifalla finansutskottets betänkande gällande ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensioner.

 

Undertecknad anser att kostnaderna för grundskolelärarnas pensionspremier bör överföras under en fyra års period. Med tillräckliga kompensationer i landskapsandelssystemet så skulle det ge kommunerna en bättre möjlighet att anpassa sin verksamhet till nya förhållanden.

 

Istället för att kommunerna kompenseras med c:a 35% av kostnaderna för grundskolelärarnas pensionspremier så borde kompensationen vara minst 50% vilket skulle innebära att kostnaderna åtminstone delades jämt mellan kommunerna och landskapet

 

 

 

 

Mariehamn 2003-04-15

 

 

Jörgen Strand