Stora utskottets betänkande 2/2010-2011

Tillhör ärendet: Ny lagtingsordning
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2010-2011

 

Datum

 

Stora utskottet

2011-06-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny lagtingsordning

·       Vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion nr 2/2010-2011

·       Lagutskottets betänkande nr 23/2010-2011

 

 

INNEHÅLL

Ärendets andra behandling. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Ärendets andra behandling

 

Vid lagförslagets andra behandling har lagtinget inte oförändrat godkänt lagutskottets förslag i ärendet. Lagtinget har därför enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen remitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling. Med anledning härav har utskottet behandlat ärendet och konstaterat att lagtinget beslutat att 49 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland erhåller följande lydelse:

 

49 §

     Om landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt samt landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter bestäms genom en landskapslag, som ska innehålla bestämmelser om grunderna för skattskyldigheten och skattens storlek samt om de skattskyldigas rättsskydd.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utskottets konstaterar att beslutet överensstämmer med bestämmelserna i 121 § 3 mom. i Finlands grundlag beträffande kommunalskatt. Utskottet har beslutet förorda förslaget i den lydelse det fått genom lagtingets beslut.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 juni 2011 inbegärt stora utskottets yttrande över lagmotionen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Gun Carlson samt ledamöterna Leo Sjöstrand, Torsten Sundblom, Runar Karlsson, Fredrik Karlström, Barbro Sundback  och Jörgen Strand samt ersättaren Ulla-Britt Dahl.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i lagmotionen ingående lagförslaget så att lagförslagets 49 § 1 mom. erhåller den lydelse det fått genom lagtingets beslut vid lagförslagets andra behandling.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 juni 2011

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Sekreterare

Pehr Karlström