Stora utskottets betänkande 3/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2001-2002

 

Datum

 

Stora utskottet

2002-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny blankettlag om underhållstrygghet

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 19/2001-2002

·      Social- och miljöutskottets betänkande nr 10/2001-2002

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ärendets andra behandling. 1

Utskottets bedömning. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Ärendets andra behandling

 

Vid lagförslagets andra behandling har lagtinget inte oförändrat godkänt social- och miljöutskottets förslag i ärendet. Lagtinget har därför enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen remitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling.

     Med anledning härav har utskottet behandlat ärendet och konstaterat att lagtinget godkänt lagförslaget i enlighet med landskapsstyrelsens framställning.

 

Utskottets bedömning

     Utskottet konstaterar att underhållsstödet enligt gällande lag skall räknas som inkomst när storleken på utkomststöd räknas ut. Eftersom underhållsstödet inte är skattepliktig inkomst inverkar det däremot inte på studiestödets belopp. Barnomsorgsavgifternas storlek bestäms av kommunerna.

     Utskottet har efter omröstning (6-4) beslutat omfatta lagtingets beslut. Beslutet har biträtts av ledamöterna Ronald Boman, Lisbeth Eriksson, Raija-Liisa Eklöw och Per-Erik Eriksson samt ersättarna Hasse Svensson och Mats Perämaa.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 maj 2002 remitterat ärendet till stora utskottet.

     Utskottet har i ärendet hört avdelningschefen Tomas Lundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, vice ordföranden Harriet Lindeman, ledamöterna Ronald Boman, Lisbeth Eriksson, Raija-Liisa Eklöw, Per-Erik Eriksson och Ulf Andersson samt ersättarna Hasse Svensson, Danne Sundman och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i enlighet med landskapsstyrelsens framställning.

__________________

 

 

Mariehamn den  4 juni 2002

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström