Stora utskottets betänkande 3/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2002-2003

 

Datum

 

Stora utskottet

2003-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Godkännande av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 1/2002-2003

·      Lagutskottets betänkande nr 9/2002-2003

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har behandlat ärendet och beslutat omfatta det i lagutskottets betänkande framställda förslaget.

     Utskottet har efter omröstning (6-4) beslutat att inte foga en hemställningskläm till betänkandet. Beslutet har biträtts av ledamöterna Boman, Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson och Erlandsson samt ersättaren Perämaa.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 april 2003 inbegärt stora  utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson och lagberedaren Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Ronald Boman, Raija-Liisa Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Ragnar Erlandsson och Bert Häggblom samt ersättarna Mats Perämaa, Jörgen Strand och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 22 april 2003

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström