Talmanskonferensens framställning 1/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2010-2011

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2011-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talmannens representationsersättning

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande år fastslås till 3.787 euro.

 

Motivering

 

Enligt 9 § 2 punkten lagtingets arbetsordning ska talmanskonferensen göra förslag om talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses tillkomma honom eller henne.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen behövs därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår.

     För lagtingsåret 2009-2010 fastslogs representationsersättningen till 3.669,50 euro.Hela beloppet utbetalades dock inte på talmannens egen begäran. Beloppet ska höjas i proportion till lagtingsledamöternas dagsarvode. Dagsarvodets belopp har på grund av förändringar i lönetabellerna under senaste arbetsår höjts med ca 1,1 och 2,08 procent. Detta skulle medföra en höjning av ersättningsbeloppet med ca 117,50 euro.

     Med beaktande av utvecklingen av dagsarvodenas belopp föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för år 2011 fastställs till 3.787 euro.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 3.787 euro som ersättning för representationskostnader år 2011.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2011

 

 

Vice talman

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson