Talmanskonferensens framställning 1/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2013-2014

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2013-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamöterna Åke Mattssons, Petri Carlssons och Danne Sundmans anhållan om befrielse från uppdrag i utskott

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamoten Åke Mattsson har i skrivelser av den 21 november 2013 anhållit om att befrias från sina uppdrag som ordinarie medlem i social- och miljöutskottet samt som ersättare i lag- och kulturutskottet. Lagtingsledamoten Petri Carlsson har i en skrivelse av den 21 november 2013 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet. Lagtingsledamoten Danne Sundman  har i en skrivelse av den 21 november 2013 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i finans- och näringsutskottet.

     Enligt arbetsordningens 20 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget.

     Talmanskonferensen tillstyrker att ledamöternas anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2011-2015. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdragen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Åke Mattsson  från hans uppdrag som ordinarie medlem i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Åke Mattsson   från hans uppdrag som ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Petri Carlsson från hans uppdrag som medlem i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas samt

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Danne Sundman   från hans uppdrag som ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 25 november 2013

 

 

Talman

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson