Talmanskonferensens framställning 1/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr /2019-2020

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2019-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag

 

 

Motivering

 

Vicetalman Ingrid Zetterman har i en skrivelse av den 9 december 2019 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som vicetalman. Vicetalman Ingrid Zetterman har i samma skrivelse av den 9 december 2019 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i finans- och näringsutskottet.

Lagtingsledamoten Liz Mattsson har i skrivelser av den 9 december december 2019 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i lag- och kulturutskottet samt som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden. Lagtingsledamoten Liz Mattsson har likaså i en skrivelse av den 9 december 2019 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i social- och miljöutskottet.

Lagtingsledamoten Roger Höglund har i en skrivelse av den 9 december 2019 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i finans- och näringsutskottet.

Lagtingsledamoten Anders Eriksson har i en skrivelse av den 9 december 2019 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i finans- och näringsutskottet .

     Enligt arbetsordningens 20 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.
     Talmanskonferensen konstaterar att motsvarande anhållan tidigare har beviljats ledamöter som även har andra utskottsuppdrag. Talmanskonferensen tillstyrker därför att anhållan beviljas och konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2019-2023. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget för återstoden av mandatperioden.

 Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria vicetalman Ingrid Zetterman från uppdraget som vicetalman för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria vicetalman Ingrid Zetterman från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Liz Mattsson från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Liz Mattsson från uppdraget som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Liz Mattsson från uppdraget som ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Roger Höglund från uppdraget som medlem i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas samt

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Anders Eriksson från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 december 2019

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson