Talmanskonferensens framställning 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2020-2021

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2020-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talman Bert Häggbloms anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet

 

Motivering

 

Lagtinget valde den 2 november 2020 lagtingsledamoten Bert Häggblom till lagtingets talman för arbetsåret 2020-2021. I en skrivelse av den 10 november 2020 anhåller talman Bert Häggblom om befrielse från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet.

   Enligt arbetsordningens 27 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på grund av ett annat förhinder, på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget.

 

Förslag

 

Med hänvisning till parlamentarisk praxis tillstyrker talmanskonferensen att talman Bert Häggblom befrias från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med hänvisning till talman Bert Häggbloms anhållan av den 10 november 2020 befriar honom från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med att fyllnadsval förrättats.

__________________

 

Mariehamn den 16 november 2020

 

 

Vicetalman

 

 

Katrin Sjögren    

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson