Talmanskonferensens framställning 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2019-2020

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2019-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamots anhållan om befrielse från uppdrag

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamoten Tage Silander har i en skrivelse av den 10 december 2019 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden.
     Enligt arbetsordningens 20 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.
     Talmanskonferensen konstaterar att motsvarande anhållan tidigare har beviljats ledamöter som även har andra utskottsuppdrag. Talmanskonferensen tillstyrker därför att anhållan beviljas och konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2019-2023. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget för återstoden av mandatperioden.

 Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Tage Silander från uppdraget som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.  

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 11 december 2019

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson