Talmanskonferensens framställning 3/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Talmanskonferensen

2001-01-17

TMK0320002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Talmannens representationsersättning

 

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande arbetsår fastslås till 18.000 mark.

 

Motivering

 

Enligt 9 § 2 punkten lagtingets arbetsordning skall talmanskonferensen göra förslag om talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses tillkomma honom.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen erfordras därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår. För lagtingsåret 1999-2000 fastslogs ersättningen till 17.550 mark. Beloppet skall höjas i proportion till lagtingsmännens dagsarvode. Dagsarvodets belopp har på grund av förändringar i lönetabellerna under senaste arbetsår höjts med ca 2,6 procent. Detta skulle medföra en höjning av ersättningsbeloppet på ca 450 mark.

     Med beaktande av utvecklingen av dagsarvodenas belopp föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för arbetsåret 2000-2001 fastställs till 18.000 mark.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 18.000 mark som ersättning för representationskostnader lagtingsåret 2000-2001.

 

 

Mariehamn den 17 januari 2001

 

 

 

Vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson